November 14, 2020

Lifestyle

อากาศเปลี่ยน การดูแลรถก็ต้องเปลี่ยน ดูแลรถอย่างไรให้เหมาะกับฤดูของไทย

ประเทศไทยเราจะมีฤดู 3 ฤดู คือ ร้อน ฝน หนาว แต่ก็ไม่วายที่มักจะถูกแซวประชดประชันว่าจริง ๆ มีแค่ร้อนกับฝนเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่เราจะไม่พบความหนาวสักเท่าไหร่ ก็ต้องยอมรับว่าบางทีอากาศในบ้านเราก็แปรปรวนจริง ๆ ซึ่งพออากาศเปลี่ยนก็จะเป็นต้องเปลี่ยนวิธีดูแลรถด้วย ไม่อย่างนั้นการขับขี่อาจไม่ปลอดภัยและต้องพึ่งพาประกันภัยรถยนต์โดยไม่จำเป็น