แนะนำบริษัทประกันชีวิต ทางเลือกสำหรับคนวางแผนอนาคต

ประกันชีวิต

ว่ากันว่าชีวิตของคนเรานั้นแชวนอยู่บนเส้นด้าย มีโอกาสเสี่ยงในทุกที่ทุกเวลา แม้กระทั้งเวลานอน เราก็ไม่อาจทราบเหตุการณ์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ ทำได้เพียงคอยระวังและวางแผนป้องกันในอนาคตไว้อย่างรอบคอบทเท่านั้น วันนี้เราจึงขอพาทุกๆ ท่านที่กำลังมองหาแผนป้องกันและแผนการใช้ชีวิตในอนาคตกับการเลือก “บริษัทประกันชีวิต” และแบบแผนทีเหมาะกับคุณโดยจะขอแนะนำให้รู้จักกับบริษัทต่างๆ ครับ จะมีบริษัทใดบ้างนั้น เราไปดูกันดีกว่าครับ

ทำความรู้จักกับแบบแผนประกันชีวิต

ประกันชีวิตพื้นฐาน มี 4 แบบ คือ

1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา หรือ Term Insurance ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในช่วงระยะเวลาจำกัด เช่น 1 ปี, 5 ปี, 10 ปี เป็นต้น หากเลือกประกันชีวิตแบบนี้บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์เมื่อเราเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากเรายังมีชีวิตอยู่จนครบระยะเวลานั้น ก็จะไม่ได้รับเงินทุนประกันชีวิตคืน

2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือ Whole Life ประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองชีวิตแบบระยะยาว เช่น ให้ความคุ้มครองจนเราอายุถึง 85 ปี 90 ปี หรือ 99 ปี โดยเราจ่ายเบี้ยเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี จ่ายเบี้ย 20 ปีแรก เป็นต้น หากเราเลือกประกันชีวิตแบบนี้ แล้วเรามีชีวิตอยู่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดก็จะได้ทุนประกันชีวิตกลับคืน แต่หากเราเสียชีวิตในระยะเวลาที่คุ้มครอง ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินทุนประกันชีวิตแทน

3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือ Endowment ประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคต ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว หากว่าเราเลือกประกันชีวิตแบบนี้ เราจะได้เงินคืนพร้อมกับอัตราผลตอบแทนที่มากกว่าเบี้ยที่เราจ่าย ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนตามที่บริษัทตกลงไว้ในสัญญา นอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตเหมือนประกันชีวิตแบบอื่นอีกด้วย

4. ประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือ Annuity ประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่เราเมื่อเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป หากว่าเราเลือกประกันชีวิตแบบนี้ เราต้องจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุที่กำหนด แล้วหลังจากนั้นก็จะได้รับเงินไปเรื่อย ๆ จนครบกำหนดอายุตามที่เลือกไว้ ซึ่งผลตอบแทนที่ได้อาจจะไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับแบบสะสมทรัพย์ แต่เราก็จะได้รับความคุ้มครองชีวิตเหมือนประกันชีวิตแบบอื่น เช่น ถ้าเราเสียชีวิตในช่วงก่อนเกษียณ ผู้รับประโยชน์ก็จะได้รับเงินตามทุนประกันชีวิตที่เราเลือกไว้ แต่ถ้าเราเสียชีวิตหลังเกษียณก็จะได้ทั้งเงินบำนาญ และผลประโยชน์ตามทุนประกันชีวิต

แนะนำ 6 บริษัทประกันชีวิตที่น่าสนใจ

1. บริษัทเอไอเอประกันชีวิต (AIA)

AIA ประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป็น บริษัทประกันชีวิต อันดับ 1 ในประเทศ ไทย โดยมีความตั้งใจที่จะสร้างความมั่นคงและข้อเสนอทางการคุ้มครองให้กับลูกค้าบุคคล และองค์กรอย่างยั่งยืน โดยผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งประกันสุขภาพ ทั้งยังมีการให้คำปรึกษาในการ บริการการเงิน ในวัย เกษียณ มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

2. บริษัทอลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต (Allianz Ayudhya)

Allianz Ayudhya ประกันชีวิต เป็นบริษัทบริหารทางการเงินที่ก่อตั้งที่ประเทศเยอรมนี โดยมีผลิตภัณฑ์ ประกันอสังหาริมทรัพย์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต แล้วประกันสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า รายย่อย รวมถึงลูกค้ากลุ่มบริษัท นอกเหนือจากการได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทประกัน อสังหาริมทรัพย์ อุบัติเหตุชั้นนำทั่วโลกแล้ว ยังติดอันดับ 1 ใน 5 อันดับธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพชั้นนำอีกด้วย

3. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต (Bangkok Life)

กรุงเทพประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่เปิดการบริการมาตั้งแต่ปี 2494 โดยทางบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคง ทางการเงินให้กับประชาชนในทุกกลุ่มด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิตและให้คำแนะนำในการวางแผนทางด้านการเงินและการบริการผ่านตัวแทนที่ได้รับการอบรมมาอย่างดีและมีคุณภาพได้รับรางวัล รางวัลองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในกลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตปี 2559 อีกด้วย

4. บริษัทไทยประกันชีวิต (Thai Life)

ไทยประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยที่มั่นคง มาอย่างยาวนานมุ่งมั่น ทางบริษัทมีผลิตภัณฑ์ในด้านประกันโดยครอบคลุมทั้งประกันภัย ประกันชีวิตและประกันสุขภาพบริการส่งเสริมการออมทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่า 200 แบบ แบบบริษัทกรมธรรม์เปรียบเสมือนการให้ทรัพย์สินจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันมีสาขาที่ พร้อมให้บริการกว่า 300 แห่งทั่วทุกภูมิภาค

5. บริษัทกรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต (Krungthai Axa)

กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตชั้นนำของไทยทุนระหว่างบมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่รัฐบาลไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต สุขภาพ และบริหารสินทรัพย์ขนาดใหญ่จึงทำให้กลายเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและความมั่นคงทางการเงินเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริษัท

9. บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต (Ocean Life Insurance)

ไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่พร้อมจะเติบโตอย่างยั่งยืนไป กับลูกค้ามุ่งมั่นสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัวเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่นด้วย ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับทุกความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงชีวิตพร้อมบริการที่ยึดลูกค้าและตัวแทนเป็นศูนย์กลางและมีการเปิดให้ลูกค้าซื้อประกันแบบออนไลน์

และนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับการ “แนะนำบริษัทประกันชีวิต ทางเลือกสำหรับคนวางแผนอนาคต” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่าน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

About the Author

You may also like these