ประกันอัคคีภัย มีประโยชน์อย่างไร

ประกันอัคคีภัย

หากว่ากันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุที่ต้องเสียทรัพย์สินต่างๆ แล้ว หลาท่านก็คงนึกการทำประกันภัยกันอยู่ใช่มั้ยหล่ะครับ แล้วท่านทราบกันมั้ยครับว่า…ประกันมีหลากหลายรูปแบบและหลายแบบแผนให้เราได้เลือก ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ เป็นต้น ในบทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปทำความรู้จักกับ “ประกันอัคคีภัย” ว่าเป็นอย่างไร? มีประโยชน์อะไรบ้าง? กันครับ

ประกันอัคคีภัยคืออะไร?

ประกันอัคคีภัย คือ การประกันภัยทรัพย์สินที่ให้ความคุ้มครองแบบ “ระบุภัย (Named Peril)” อันเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทประกันและผู้ได้รับผลประโยชน์คุ้มครอง ว่าด้วยเรื่องของ ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

●ไฟไหม้

●ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

●อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)

●ระเบิด

●ภัยจากการเฉี่ยว และหรือการชนของยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย เป็นต้น

●ภัยจากอากาศยาน และหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน รวมถึง จรวดซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ

ยกเว้นจรวดที่เป็นอาวุธ

●ภัยเนื่องจากน้ำ อันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำหรือไอน้ำจากท่อน้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศเครื่องสูบน้ำ และรวมถึงน้ำฝนที่ไหลผ่านเข้าไปภายในอาคาร จากการเสียหายของหลังคา หน้าต่าง ประตู วงกบประตูหน้าต่างช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ

●ภัยจากลมพายุ

●ภัยจากน้ำท่วม หมายถึง น้ำซึ่งไหลล้นหรือไหลออกจากทางน้ำปกติซึ่งจะเป็นทางน้ำธรรมชาติ หรือจะเป็นทางน้ำที่สร้างขึ้นก็ดี (ไม่รวมถึงรางน้ำบนหลังคา) หรือเกิดจากท่อน้ำสาธารณะแตก ทำให้เกิดการท่วมของน้ำจากภายนอกของอาคารที่เอาประกันภัยไว้ หรืออาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงน้ำท่วมอันเกิดจากลมพายุ น้ำป่า และโคลนถล่ม

●ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ และให้หมายความรวมถึงน้ำท่วม อันมีสาเหตุจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดที่มีสาเหตุจากธรรมชาติ ทั้งนี้ ไม่คุ้มครองความเสียหายโดยตรงหรือโดยทางอ้อมที่เกิดจากภัยแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดอันเกิดจากวัตถุใด ๆ จากอวกาศ

●ภัยจากลูกเห็บ ให้หมายความรวมถึง น้ำฝน น้ำค้างแข็ง หิมะ ทราย หรือ ฝุ่นละอองดังกล่าวไหลผ่านเข้าไปในอาคาร ตามร่องแตกร้าวของอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากลูกเห็บโดยตรงเท่านั้น หรือน้ำจากเครื่องพรมน้ำหรือท่อน้ำอื่น ๆ ที่เกิดเสียหายขึ้นเนื่องจากลูกเห็บโดยตรงทั้งนี้ ความคุ้มครองภัยธรรมชาติตั้งแต่ข้อ 7-10 บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

ประกันอัคคีภัยมีกี่ประเภท

ประกันอัคคีภัยมีอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

●ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

●ประกันภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

●ประกันภัยความเสี่ยงทางทรัพย์สิน

ประโยชน์ของการมีประกันอัคคีภัยมีอะไรบ้าง?

●คุ้มครองเมื่อบ้านเกิดเพลิงไหม้

●เพิ่มความอุ่นใจเมื่อแก๊สหรืออุปกรณ์ให้ไฟฟ้าเกิดลัดวงจร

●คลายกังวลเมื่อเกิดฟ้าผ่าแล้วสร้างความเสียหายให้แก่ที่พักอาศัย

●ราคาเบี้ยประกันถูก โดยเฉพาะการทำประกันอัคคีภัยระยะยาวหลายปี

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ “ประกันอัคคีภัย มีประโยชน์อย่างไร?” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

About the Author

You may also like these