แบบแผนประกันมีแบบไหนบ้าง?

ประกันสุขภาพ

หากล่าวถคงการทำประกันแล้วหลายๆ ท่านก็คงจะนึกถึงประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุกันอย่างแน่นอนครับ เพราะประกันเหล่านี้มักจะเป็นสิ่งสำคัญในช่วงที่เราอายุมากขึ้น จึงทำให้มีประกันออกมาหลากหลายรูปแบบและหลายแผนการทำซึ่งขึ้นอยู่กับทางบริษัทจะทำเสนอและความประสงค์ของเรานั้นเอง บทความนี้จึงอยากจะขอพาทุกๆ ท่านไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ “แบบแผนประกัน” ว่ามีแบบไหนบ้าง? พร้อมกับทำความรู้จักกับประกันครับ

ประกันคืออะไร?

ประกันหรือประกันภัย คือ ข้อตกลงกันระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายคือบริษัทประกันภัย (ผู้รับประกันภัย) และผู้ซื้อประกันภัย (ผู้เอาประกันภัย) โดยมี 2 รูปแบบได้แก่ “สัญญาประกันชีวิต” ซึ่งจะเน้นไปที่การคุ้มครองชีวิตและการออมเงิน และ “สัญญาประกันวินาศภัย” ซึ่งจะเน้นไปที่การคุ้มครองภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม และหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนั้นเองครับ

ประกันสุขภาพ คือ ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยเล็กน้อยที่ไปหาหมอแล้วรับยากลับบ้าน หรือเจ็บป่วยหนักจนต้องนอนรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน

ประกันชีวิต คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวข้องกับสัญญาประกันชีวิต

●ผู้รับประกันภัย คือ บริษัทประกันชีวิต​ ซึ่งหมายถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เพื่อรับประกันต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์เมื่อมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุ้มครองอื่น ๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ การประกันกรณีทุพพลภาพ หรือการประกันสุขภาพ (ดูรายชื่อบริษัท)​

●ผู้เอาประกันภัย คือ บุคคลที่ตกลงทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทฯ โดยอาศัยสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต​

●ผู้รับประโยชน์ คือ บุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตว่าจะเป็นผู้รับเงินประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต​​​​

แบบแผนประกันมีแบบไหนบ้าง?

●แบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance) คือ การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในชั่วระยะเวลาอันจำกัด โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กำหนด เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี แต่ถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครองไปแล้วผู้เอาประกันภัยยังมีชีวิตอยู่ สัญญาถือเป็นอันสิ้นสุด

●แบบตลอดชีพ คือ การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดช่วงอายุไข โดยที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต (ส่วนใหญ่จะคุ้มครองถึงช่วงอายุ 90 – 99 ปี)

แบบประกันสะสมทรัพย์ คือ ประกันชีวิตแบบสะสมเงินต่างๆ มาพร้อมกับความคุ้มครองในวงเงินที่ทำการตกลงกับบริษัทประกันภัย โดยจะมีระยะเวลาจำกัด เมื่อครบกำหนดจะได้รับเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยนั้นเองครับ

แบบประกันเงินได้/เงินบำนาญ คือ แบบประกันที่เป็นการการสะสมทรัพย์อีกรูปแบบหนึ่งแต่จะจ่ายคืนในรูปแบบของเงินบำนาญหรือเงินประจำเดือนตามแผนที่ได้ทำการตกลงกับบริษัทประกันภัยเอาไว้นั้นเองครับ

ทั้งนี้การทำประกันและการเลือกประเภทหรือแบบแผนประกันนั้น ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของท่านเป็นหลัก ก่อนจะทำควรจะวางแผนให้เรียบร้อยรอบคอบเสมอนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ “แบบแผนประกันมีแบบไหนบ้าง?” ที่เราได้นำมาฝากทุกๆ ท่านกันในวันนี้ เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ ขอให้ท่านผู้อ่านประสบความสำเร็จและเลือกแบบประกันได้อย่างที่ต้องการครับ

About the Author

You may also like these